Tyske kommandobunkere.. bogø ..Webmaster: Dines Bogø

Nyboder bunkerne: Generelt Kommandocenter: Amager ...... Dines Bogø .... Nyboder Kvarteret ...... Dines Bogø .... Besættelsen: GenereltBeretningen om Tyske Kommandobunkere ved Nyboder Skole.
Nyboderkvarteret før besættelsen med Nyboder Skole, Øster Voldgade 13-23.
Skolen set fra Øster Voldgade i 1920 og 1937. Den nuværende portbygning opførte tyskerne i 1941.10. april 1940 beslaglagde Den tyske Værnemagt hele skolen. På nær nogle få sommermåneder i 1940 var skolen beslaglagt til 21. maj 1941. Eleverne blev i denne periode undervist på fire naboskoler.

26. oktober 1942 blev skolen igen beslaglagt. Den tyske Værnemagt disponerede over skolen resten af krigen og et stykke tid efter befrielsen. De sidste tre år var elever og lærere fordelt på syv forskellige lokaliteter i København.

Dansk militær overtog Nyboder Skole 25. juni 1945 og forlod den igen 9. august 1945. Militæret ønskede at beholde skolen og de tyske bunkeranlæg, men forældre og lærere ved skolen modsatte sig kraftigt dette ønske.

Man havde håbet at skolen kunne genåbne senere i 1945, men der skulle bruges mere tid til renovering af skolen. Værnemagten havde foretaget mange ændringer og slidt meget på bygninger og inventar.

21. januar 1946 genåbnede Nyboder Skole.I 1942-1943 byggede Den tyske Værnemagt 3 bunkeranlæg i forbindelse med skolen.

Den store bunker er den mest omtalte og den har været åbnet en del gange for besøgende.

Et mindre bunkeranlæg "Regeringsbunkeren, også kaldet Kongebunkeren" er ikke særlig kendt, men omtalt i bogen "Regan Vest", der udkom 28. september 2010.

Den mindste bunker er nærmest et forstærket kælderanlæg.

Dines Bogø General der Infanterie Hermann Konstantin Albert Julius von Hanneken (oprindelig von Hannecken) fik i slutningen af 1942 besked fra Berlin om, at han skulle finde et mere passende hovedkvarter end hotellet på Kgs. Nytorv.

Privat boede Hanneken i tømmerhandler Harald Simonsens pragtvilla "Lille Amalienborg" (Dag Hammerskjölds Allé 28, dav. Østerbrogade 28), som Den danske Stat havde fået ordre til at købe til ham. Villaen var til rådighed for von Hanneken frem til 6. februar 1945. Hanneken boede i villaen, når han var til møde i København, selv om han var flyttet med sin stab til Silkeborg den 5-6. november 1943. Silkeborg Bunkermuseum


Skolebygning, tyske bygninger og 3 bunkeranlæg. Af praktiske grunde er Nord, Syd, Øst og Vest anvendt selv om skolen ligger Nord-øst - Syd-vest.

Umiddelbart i forbindelse med Nyboder skole blev der bygget en stor og en mindre bunker samt et forstærket beskyttelsesrum. Christiani og Nielsen var entreprenør. Anlæggene var i starten til rådighed for "Befehlshaber der Deutschen Truppen in Dänemark".


Efter von Hanneken og staben var flyttet til Silkeborg, blev skole og bunkeranlæg anvendt af "Höhere Kommando Kopenhagen". Et dæknavn for en tysk organisation, der skulle organisere nærforsvar i hele Danmark, Efter befrielsen konstaterede man i efterladte papirer, at Nyboder skole var anført som "Stabsvermittlung".

(Marine havde kvarter i Hotel Phoenix, Luftwaffe i Købmagergades Postgård og Fluko i Grundtvigshus i Studiestræde).

Modstandsbevægelsens Københavnsledelse betragtede i 1945 stadig Nyboder skole, som et af tyskernes "knudepunkter". Skolen var blandt de mål RAF skulle bombe i tilfælde af, at tyskerne ikke ville overgive sig.


Dansk militær ønskede efter kapitulationen at anvende Nyboderbunkerne. Det blev forhindret af lærere og forældre i slutningen af 1945 og senere under Koreakrigen, hvor Den danske Marine var begyndt at ombygge den store bunker.

Civilforsvaret overtog bunkerne i 1952 og anvendte dem indtil 1996. (Fra 1. januar 1993 har Københavns Kommunes Beredskabsafdeling (Kbh. Brandvæsen) været ansvarlig for bunkerne. Flere tegninger og fotos Den 13. april 1997 besøgte Dragør Lokalhistoriske Forening de tyske kommandobunkere, der blevet bygget i 1942-1943 ved Nyboder skole.

Medlemmer fra Islands Brygge Lokalhistoriske Forening og Sundby Lokalhistoriske Forening var inviteret med til mødet. Vi så 2 af de 3 bunkeranlæg og derefter selve skolen, som det meste af krigen havde været beslaglagt af Værnemagten.

Nyboder Skole Nyboder Skole
Lazaretvogne på jernbanearalet på bagsiden af skolen og pigtråd foran skolen på selve Øster Voldgade. (Fotos fra film maj 1945 efter befrielsen).AdgangsvejeOprindelig var der 4 "indgange" til "Den store bunker": (se tegningen fra efter ombygningerne i halvtredserne).

1. Hovedindgang via tunnel til gymnastiksal, redskabsrum i nordre (drengens) gymnastiksal i Nyboder Skole: Tunnel blev lukket i slutningen af 1945, da skolen genåbnede. Den nuværende nedgang er etableret i den senere opførte "gassluse-bygning", der ligger helt op mod skolens nordmur. I denne bygning er trappen forbundet med den oprindelig bunkerhovedindgang. Der er en lille blind gang ved opgangen inde i bunkeren. Det var indgangen til nordre gymnastiksal, som tyskerne anvendte til biograf- og foredragssal.

2. Trappe til oprindelig garageanlæg i gården: Trappen endte i en nødudgang under asfalt ved den sti, der gik fra Øster Voldgade til stien ved baneskråningen.

3. Udgang i baneskråningen: Få år efter besættelsen blev denne gang forbundet til et kælderrum i Hotel Østerport (nu Friendly Hotel Østeport). 4. Nødudgang i nærheden af "Den frie Udstilling" er uændret: Nødudgangen ender som dengang under asfalten på "håndboldbanen". Ved nødudgangene i bunkeren er der "hakkeudstyr", som skal bruges for at åbne nødudgangene til det fri. Denne nødudgang blev åbnet i 2002, som beskrevet nederst på denne side.

Dines Bogø Dines Bogø
Placering af den nu blændede tunnelforbindelse mellem redskabsrum i drengens gymnastiksal og "Store Bunker". Til venstre bygningstegning fra 1918 og tegning til højre er lavet illegalt af modstandsbevægelsen 11. november 1944 og sendt til Dansk Efterretningskontor i Stockholm.

Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
2005-2010. Den blændede tunnel.

Medens bunkerne blev bygget havde dansk politi fra St. Kongensgade politistation (daværende station 3) til opgave at holde nysgerrige væk.

En tysk officer inviterede i slutningen af 1942 en af betjentene ned i kommandocentralen, hvor officeren stolt viste, hvordan man derfra havde direkte forbindelse til Stalingrad, Berlin, d'Angelterre, Hotel Phoenix m.v. Betjenten lod oplysningerne gå videre til modstandsbevægelsen. Nærmere omtalt i Helge Stubs bog "I politiets tjeneste, der udkom i 2004.Livgarden bevogterSommeren 1945. Gardere slapper af foran den tidligere tyske vagtbygning, Øster Voldgade 15.

I juni 1945 fik genindkaldte værnepligtige fra Den Kgl. Livgarde til opgave at bevogte bl.a. Nyboder skole og bunkerne. Vagtholdet fra Livgarden, der bestod af 6 meninge og en underkorporal, opholdt sig i den tyskopført vagtbygning i skolegården. Man sov på 1. sal og havde kontor i stuen. Mandskabet skulle bevogte den mennesketomme skole. I kælderen under selve skolen, kunne man stadig se det efterladte kommunikationsudstyr. I den tyske kasinobygning (messen) på stien bag skolen, stod der stadig en keglebane. Bunkerne var tilsyneladende aflåst.

En tidl. garder, der i november 2000 genså bunkeren, fortæller, at rummene dengang i 1945 virkede større. Dengang flød det på borde og gulve med meldeblanketter indeholdende notater om førte telefonsamtaler mellem tyske instanser på Nyboder skole og forskellige tyske forlægninger i Jylland.

Gennem Livgardens Historiske Samling (efterlysning i Garderbladet januar 2001) er det nu lykkedes at komme i kontakt med flere, der har været på vagt i skolen i sommeren 1945.

Walter Kenitz (død januar 2002), der fungerede som Hannekens oppasser har oplyst, at tysk militær alene i København disponerede over 63 "forlægninger". Efter kapitulationen afleverede Oberleutnant Kubbe tegninger af samtlige tyske anlæg til Krigsministeriet. Tegningerne burde befinde sig på Rigsarkivet.Rygter


Tyskerne byggede flere bunkeranlæg i København. Da flere af disse efter befrielsen fortsat blev anvendt til militære formål, er offentlighedens kendskab til anlæggene meget begrænset. Dette har bl.a. bevirket, at der periodevis er opstået rygter om "skjulte" anlæg, og anlæggene ved Nyboder skole har også været genstand for omtale.

I et særnummer fra juni 1988 af bladet "Socialistisk Information" skriver Keld Jensen, at det må formodes, at Nyboder bunkerne via en tunnel er forbundet til anlæg i Kastellet. Desuden mener Keld Jensen, at Nyboder bunkerne også via en tunnel er sat i forbindelse med et større militært anlæg (Ejbybro), der omkring 1952 er bygget ind i den gamle Vestvold ved Jyllingevej.

At tyskerne byggede en mindre bunker i Kastellet er korrekt.

Personel fra militæret, Civilforsvaret og senere Beredskabskorpset har smilende rystet på hovedet, når de er blevet spurgt om de "hemmelige" forbindelsesgange.Poul Edvin Kjær SørensenDen første dødsdom under besættelsen blev afsagt ved en feltdomstol i Århus (lejlighed på Sønder Allé).

I forbindelse med omtale af Nyboder Skole under besættelsen har det været nævnt, at flere dødsdomme over modstandsfolk er blevet afsagt på skolen.

Den første henrettelse blev effektueret lørdag den 28. august 1943 på et militært terræn i København. (DB: Sandsynligvis på gården Birkelund på Fælledvej 251 i Dragør. Gården har siden 1942 været ejet af militæret. I dag anvendes området af Ingeniørregimentet og området betegnes "Pionergården").

Den dødsdømte var bygningsingeniør, konstruktør Poul Kjær Sørensen (fornavn ofte fejlagtigt stavet Paul). Journalist og forfatter Erik Arboe-Rasmussen skriver i 1954 en bog om modstandsmanden. I bogen kommer han ind på, at man ikke kender henrettelsesstedet, selv om politiet også har foretaget undersøgelser. Det kan ikke være Ingeniørkasernen, men man har en formodning, men ønsker ikke at nævne den i bogen, da der er en mindre usikkerhed om stedet. Avdeøre Kaserne kan også være en realistisk mulighed.

Poul Sørensen blev begravet i Warnemünde 28. august 1943. Danske udsendte fandt efter en del søgning i forskellige tyske byer frem til graven i sommeren 1947. Poul Sørensen blev 13. juli 1947 genbegravet på "Den ny kirkegård" i Nørresundby.


Mindesten i Rold Skov.Udstilling


I perioden 4 - 19 november 2000 udstillede en gruppe kunstnere malerier, tegninger, foto, skulpturer m.v. nede i "Den store Bunker". Kunstneren Birgit Sperling havde indtil marts 2001 på sin hjemmeside bl.a. en omtale af udstillingen og en beskrivelse af bunkeren. Beskrivelsen er delvis hentet fra det blad, Dragør Lokalhistoriske Forening lavede i 1997 i forbindelse med et besøg.


I 2001 blev der blevet opsat et graffitihegn ved nedgangen til den store bunker. Man håbede på den måde, at kunne formindske det omfattende hærværk på skolen.Ungdomsklub


Det er Beredskabskontoret under Københavns Brandvæsen, der i dag har ansvaret for Nyboderne bunkerne. Brandmænd fra Københavns Brandvæsen har åbent ungdomsklub i den store bunker (den korrekte præcise adresse er Øster Voldgade 19).Nedgang er via gasslusen og nødudgang er etableret midt i gården, som det fremgår af Politiken 11. juni 2002, foto fra april 2002 og fra marts 2003.


Værnemagten byggede en messe i skoleinspektørens have ud mod banelinjen. Under "Kasinobygningen", som tyskerne benævnte deres messe, blev der anlagt en mindre kommunikationsbunker.


Foredrag om Nyboder Skole