Tyske kommandobunkere... Bogø ...Webmaster: Dines Bogø

Flere fotos og omtaler

"Indkøb af inventar til Værnemagten, Nyboder Skole". Københavns Kommune måtte betale.

I midten af november 1942 pålagde Værnemagten Københavns Kommune at indkøbe og betale for kontorudstyr til brug for det nye militære hovedkvarter, der var etableret på Nyboder Skole og i de tilhørende bunkeranlæg.


En mindre del af det indkøbte inventar ses her i drengenes gymnastiksal i sommeren 1945.

Københavns Kommune blev pålagt at anskaffe udstyret, der også inkluderede senge, kantineudstyr m.v., så hurtigt som muligt.

Inden indkøb var der foregået forskellige vanskelige forhandlinger mellem de tyske myndigheder og indkøberne fra kommunen. Tyskerne var selvfølgelig ret ligeglade med prisen, men kvaliteten skulle være høj. Modsætningsvis forsøgte de kommunale embedsmænd, at forhandle sig frem til rabatordninger hos firmaerne og en rimelig kvalitet.

Som man kan forvente, var tyskerne bestemt ikke altid tilfredse med det indkøbte, men ønskede bedre kvalitet.

Efter befrielsen blev inventaret kørt til Sundby Idrætshal på Amager. Meget forsvandt undervejs og en del blev efterfølgende "organiseret" af andre danske myndigheder. Københavns Kommune anvendte også selv en del udstyr i forbindelse med etablering af flygtningslejre.

Der var i månederne omkring årsskiftet 1942-1943 indkøbt for ca. 230.000 kr. (lidt under 5. mill. nutidskr.) udstyr og ved en vurdering af det restrende materiale i idrætshallen skønnede man, at der var inventar for ca. 27.000 kr. (ca. 550.000 nutidskr.)

Københavns Kommune fik senere hos Staten refunderet en del af de afholdte udgifter. Uddrag: Bilag, breve m.v.