Tyske kommandobunkere........Webmaster: Dines Bogø

Flere fotos og omtaler

Drengenes gymnastiksalEn af de første nye klasser, der startede på skolen efter befrielsen.

Foto er taget i en af de to gymnastiksale. Sandsynligvis drengenes! I baggrunden ses et træskelet af den type, som tyskerne brugte til ophæng af filmlærred, nationalflag o.l.

Alle oplysninger om forhold på skolen, der kan relateres til den tyske besættelse af skolen 1940-45, har interesse.


Maj 1945. Gymnastiksal. På skolen anvender tyskerne stadig telefonanlægget og enkelte af de mange fjernskriveranlæg, men nu under opsyn af Den britiske Militærmission. Den danske Livgarde bevogtede skolen fra begynelsen af juni 1945.


Originaltegning fra 1918. Opl. om tysk indretning er tilføjes i november 1944 af en efterretningsagent, der har haft adgang til skolen.


Tv. 5. juli 2005. Drengenes gymnastiksal. Th. 6. marts 2003. Nedgang til "Store Bunker" ved gymnastiksalen, som man kan se på tegningen ovenfor.