Tyske kommandobunkereiiiiiWebmaster: Dines Bogø

Flere fotos og omtaler

Ny Multihal


I 2004-2006 blev skolen udvidet. Der blev opført en såkaldt "multihal" på arealet, hvor den store tidligere tyske kommandobunker ligger.
Plantegninger

21. april 2002


Før man begyndte på ombygningen. Man har lige fjernet hærværks-graffiti på udluftningstårnene. I forgrunden ses den nyetablerede nedgang til nødudgang Nord.


På foto fra 21. juni 2005 ses nødudgang Nord foran jordbunken.1. april 2005


Den vestlige del af bunkeren mod den offentlige sti er frilagt.


Området over bunker set mod nord. I baggrunden nedgang til "Nødudgang Nord".


Lidt af kanten af den østlige del af bunkeranlæg.13. april 2005


Omklædning, drengegymnastiksal i baggrunden. Til venstre under nyere indgangsbygning ligger blændet tunnel til skolen.


Vestsiden af bunker mod ventilationsrum. De to udbygninger med huller er lavet af Civilforsvaret omkring 1951.


Sydsiden af den vestlige nødudgang. Ældre kabelbundter var nedgravet ved stien.


Set fra 4.sal.27. april 2005


Nødudgang Syd er nu frilagt. Dele af trappen er fjernet.1. maj 2005


Nu for tredje gang bygges der på pladsen mellem Nyboder Skole og Den Frie Udstilling.25. maj 2005


Nu er også siden af bunkeren (bag kran) ind mod Den Frie Udstilling frilagt.


Nødudgangen tæt ved den oprindelig underjordiske indgang er også frilagt.


Endnu er der ikke ændret noget i området ved "Lille Bunker". Her ses nødudgangen ved baneterræn.


Nedgang til "Lille Bunker"fra gården ved villaen.8. juni 2005


Under murstensbygningen, som Civilforsvaret opførte, ses den oprindelig gang mellem bunker og skolen.


Midt på fotos ses henholdsvis nødudgang nord og syd.


Nødudgang syd, der tidligere endte ud for et cykelskur.


Det nye anlæg op mod den off. sti.21. juni 2005


Fundamentet til multihallen er færdigstøbt.17. juli 2005


Multihallen tager form.


Fra bunkeren. Nuv. nedgang. Første gang. Sydvest nødudgang.3. august 2005


Der laves forbindelsesgang mellem kælder i Multihallen og skole i stil med den gang tyskerne havde 1942-1945. (Foto: Jørn Junker).


(Foto: Jørn Junker).17. august 2005


Nybyggeri: Der arbejdes både over og under jorden.

Flere fotos 17. august 2005

26. august 2005

Flere fotos 26. august 200529. september 2005

29. oktober 2005

17. januar 2006


Flere fotos 17. januar 2006

10. april 2006


3. august 2006


Flere fotos 3. august 2006
Lokalplan 372