Tyske kommandobunkere, Nyboder, Kbh.iiiWebmaster: Dines Bogø

Flere fotos og omtaler ... dines bogø ... Foredrag om Nyboder Skole


Tegninger samt ældre og nyere fotos


. Dines Bogø .
12. maj 1945. Bemærk afspærring rundt om skolen. Gaden er også afspærret med spanske ryttere. På baneterræn holder der bl.a. franske lazarettogvogne.


Portbygningen, som tyskerne opført i begyndelsen af besættelsen.


Lille bunker før og efter ombygning. Th.Næsten korrekt tegning af den store bunker.


Tegning før  og efter ombygning
Nyboder skole ved Østerport indtegnet på et ældre kort. "Den store kommandobunker" ligger på nordsiden af skolen mod Østerport station. "Lille bunker" ligger under "småbørnsgymnastiksalen - musikfløjen" ved stien (oprindelig tysk kantine).


Vestsiden af Nyboder skole. Sommeren 1943. Til venstre er man igang med at støbe nødudgangen fra kommandobunkeren til banegraven. I baggrunden under kirkespiret ses den færdige nødudgang til "Lille bunker". I dag ses sidstnævnte nødudgang tydeligt fra baneområdet. Inden ombygning af hotellet for et par år siden var denne udgang også skjult.


Modstandsbevægelsen kendte til anlægget, og dette foto blev via Stockholm sendt til London allerede i april 1943. Modstandsbevægelsen fik illegalt løbende informationer om nyoprettede telefonlinier.


Den første Holger Danske gruppe saboterede forbindelserne til og fra Nyboder skole to gange i august 1943.

Bunkeren, der er på næsten 740 m2, kunne klare 500 kg fuldtræffer bomber. Væg og loft er 2 m beton. Gulv 0,8 m beton. Lofthøjde 2,3 m. Gulvkote 4,98 m. Indvendige skillerum 0,80 m.

Danske arbejdere, der gravede og støbte, blev ofte spurgt om, hvad de lavede. Efter et stykke tid med de mange spørgsmål opsatte arbejderne et skilt på plankeværket. Teksten lød: "Vi ved det ikke";.

Den sædvanlig historie om, at der var hældt sukker i støbningen for at ødelægge arbejdet, er nok også i dette tilfælde heller ikke rigtig. Men der var problemer under støbingen. Nogle vægge væltede. Men årsagen til dette er nok, at byggeriet skulle opføres i lyntempo.


Den nyopførte Nyboder skole i 1920 var fra begyndelsen bygget, så den kunne anvendes som nødlazaret. Nuværende indgang til området med "Store bunker" ligger yderst til højre.


7. maj 1945. Ved en af kommandobunkerens nødudgange afbrændes papirer. Denne nødudgang blev kort tid efter befrielsen forbundet til det nyopførte Hotel Østerport (i dag Friendly Hotel Østerport). Baneskråningen var afspærret med pigtråd, og området ved nødudgangene havde været mineret.


Ikke alle papirer blev brændt. Flere måneder efter 4. maj 1945 kunne besøgene i bunkerne stadig finde efterladte papirer.

Fra den store tyske kommandobunker var der ca. 150 direkte teleforbindelser til ind- og udland. Der var bl.a. flere direkte linier til Københavns Lufthavn, og herfra mange linier til tyske anlæg i Dragør og St. Magleby. I forbindelse med den fortsatte udbygning af Københavns Lufthavn er man ofte støt på flere af de gamle tyske telefonlinier.


I tilknytning til den lille bunker findes der en mindre bunker af lettere konstruktion. Denne bunker ligger i gården mellem "Villaen" og den tyske kasinobygning (lille gymnastiksal/musikfløjen).


Foredrag om Nyboder Skole